Chính sách bảo mật

2. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI THU THẬP VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG Mọi thông tin của khách hàng đều là những nội dung quan trọng với Mitsubishi VIG An Giang, vì vậy việc bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng trong quá trình xử lý thông tin là điều quan trọng mà chúng tôi đặc biệt lưu tâm trong suốt quá trình làm việc. a. Thông tin thu thập từ Khách hàng Trong vài vùng trên Website, Mitsubishi VIG An Giang có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp một số thông tin nhận biết cá nhân trước khi cung cấp cho Khách hàng một dịch vụ nào đó. Các thông tin này bao gồm: Thông tin định danh khách hàng: - Họ, tên đệm, tên - Ngày, tháng, năm sinh - Giới tính b. Mục đích sử dụng thông tin của TMV: Tất cả các thông tin Khách hàng đưa ra sẽ được sử dụng để: - Cung cấp dịch vụ khách hàng yêu cầu - Thực hiện khảo sát qua điện thoại/tin nhắn - Gửi thông báo quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến xe, - Nhận các ý kiến phản hồi, - Cung cấp các dịch vụ hậu mãi, - Các mục đích khác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. c. Đối tượng được chia sẻ thông tin Khách hàng có thể tin tưởng rằng, mọi thông tin Khách hàng cung cấp đều được Toyota lưu trữ và bảo mật thông qua áp dụng những quy trình và chính sách bảo mật tốt nhất nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng khỏi mọi hành vi truy cập trái phép, phá hoại, sử dụng, chỉnh sửa và tiết lộ. Ngoại trừ những trường hợp được đưa ra dưới đây: - Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho đại lý của mình và những đối tác tiếp nhận khảo sát. Những đối tượng này sẽ truy cập thông tin cá nhân của Khách hàng theo từng mức độ nhất định để thực hiện các cuộc gọi tin nhắn, email hoặc các hình thức khác cho mục đích quảng cáo hoặc khảo sát sản phẩm, dịch vụ, và không được phép chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào khác. - Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (a) phù hợp với những đòi hỏi hợp pháp hoặc tuân theo quy trình hợp pháp; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của Toyota hoặc những công ty liên kết; (c) ngăn chặn tội ác hoặc bảo vệ quốc gia; (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng. Để làm rõ hơn quy định của mục (a) tại đây, chúng tôi lưu ý với Khách hàng hàng rằng: những đòi hỏi

hợp pháp hoặc tuân thủ theo quy trình hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn: Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của Khách hàng trong một số trường hợp nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn: Khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền nào tại địa phương hoặc nước ngoài; Khi thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, bao gồm nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra, giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, và các nghĩa vụ khác; Tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý; Thực thi các điều kiện, điều khoản hoặc các thỏa thuận khác; Và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp. - Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho các đối tác liên kết với Mitsubishi VIG An Giang như Bảo hiểm, Tài chính, Phụ tùng, Phụ kiện v.v.; Công ty mẹ của Mitsubishi VIG An Giang, Quản lý vùng Mitsubishi VIG An Giang. Những đối tượng này sẽ truy cập thông tin cá nhân của Khách hàng để thực hiện nghiên cứu sản phẩm và thị trường, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, và không được phép chia sẻ thông tin với bất cứ bên thứ ba nào khác. Đề nghị Khách hàng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết trong trường hợp Khách hàng hàng có bất kì vấn đề liên quan đến thông tin về địa chỉ của các bên liên quan. d. Thời gian lưu trữ thông tin Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của Khách hàng đến chừng nào mà chúng tôi còn cần các thông tin đó vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, hoặc để thực hiện một dịch vụ theo yêu cầu của Khách hàng, hoặc đáp ứng một yêu cầu pháp lý, hoặc để thực hiện các mục đích được quy định tại chính sách này, trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác. Khi kết thúc thời hạn lưu giữ hoặc khi chúng tôi thấy phù hợp, chúng tôi có thể, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, thực hiện các bước để hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách hàng hoặc lưu giữ thông tin cá nhân đó dưới dạng ẩn danh trừ khi pháp luật Việt Nam có quy định khác. e. Địa điểm xử lí thông tin Về địa điểm xử lí thông tin trực tiếp tại Công ty Mitsubishi VIG An Giang


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mitsubishi VIG An Giang | Trang chủ | Nhà phân phối chính thức của Mitsubishi Việt Nam

Địa chỉ: 132 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Hotline: 0941 59 52 52

Email: vigangiang@gmail.com

Website: https://mitsubishi-angiang.vn/